Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/รายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด/ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโนฯ ครบทุก 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืด 1 ตัว

ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ครบทุก 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืด 1 ตัว

 

ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ชนิดใดก็ได้ ครบทุก 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืด 1 ตัว

สินค้าที่ร่วมรายการ สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชี่ยล อาร์เมอร์ ทีพีไอ ทุกชนิด ทุกขนาด TPI Water Base CLEAR COAT, NP100S/NP100SW, NP101, NP101S, NP101M, NP102, NP104, NP200, NP300, NP301, NP301P, NP302, NP303, NP900 และ NP901

ระยะเวลาร่วมรายการ    วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าของแถมจะหมด

หมายเหตุ
- ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้าโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า