You are here:Home/งานฉาบ/งานฉาบ

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบบล็อคมวลเบาทีพีไอ M210  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก.2735-2559

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย สวยเรียบเนียนไม่แตกร้าว

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดและราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M210 กับน้ำสะอาด 3.5:1 โดยปริมาตร
 3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

10

2.88  ตร.ม.

17  ก.ก.

15

2.16  ตร.ม.

23  ก.ก.

 


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M100C  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก. 1776-2560 (ชนิด CO)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  คือปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ เช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตามาตรฐาน มอก.1776-2560 (ฉาบผิวคอนกรีต CO) ผิวเรียบเนียน ไม่แตกร้าว

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ฉาบบนเสาและคานคอนกรีตหรือบนผนังบล็อกมวลเบา ที่ต้องการการยึดเกาะสูง เช่น บล็อกมวลเบาแบบ CLC   สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2560
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะฉาบ ไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  คราบน้ำยาทาแบบหรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ   ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้เรียบร้อยก่อน  ก่อนการฉาบให้ราดน้ำผนังให้อิ่มตัว เมื่อจะฉาบต้องไม่มีหยดน้ำเกาะที่ผนัง หรือไม่มีการซึมผ่านของน้ำออกมาตลอดเวลา ถ้ามีต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนการฉาบ
 2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M100C กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน  1  ถุง (50  ก.ก.)  ต่อน้ำ  11  ลิตร  ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
 3. นำไปใช้งานฉาบตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป และยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

5

5.75  ตร.ม.

8.7  ก.ก.

10

2.89  ตร.ม.

17.3  ก.ก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผิวบาง Skim Coat TPI (M650F)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน ใช้ฉาบเป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ปกปิดผนังปูนฉาบที่มีเม็ดทราย รอยแตกลายงา และผิวฉาบที่ไม่สม่ำเสมอ กันซึมน้ำได้ ทำเป็นผนังเปลือย และสามารถทาสีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP101S/NP101M/NP104 ทับโดยตรงได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น เพิ่มความเรียบเนียนสวยงาม

ขอบเขตการใช้งาน  :  สามารถฉาบได้ทั้งบนผนังคอนกรีต ผนังบล็อกมวลเบา หรือผนังปูนฉาบทั่วไป เช่น ผนังที่ฉาบด้วย M100, M100C, M200 หรือ M210 เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานโป๊วผนัง เพื่อปกปิดรอยแตกร้าวหรือรอยตำหนิได้

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
 • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
 • สารรักษาระดับความชื้นในบรรยากาศทำให้ห้องไม่อับชื้น

วิธีการใช้งาน

การเตรียมผิวผนัง

 • กรณีที่ผนังมีความเรียบสม่ำเสมอ สามารถฉาบ M650F ที่ความหนาตั้งแต่ 5-3.0 มม. ได้โดยไม่ต้องฉาบรองพื้นด้วยปูนฉาบทั่วไป
 • กรณีผนังที่จะฉาบมีผิวขรุขระมาก หรือผนังที่มีความหนาเกิน 0 มม.ขึ้นไป กรณีเป็นผนังคอนกรีต ให้ใช้ M100C ฉาบรองพื้นก่อน หรือผนังทั่วไปให้วิธีการฉาบทั่วไปก่อน โดยพยายามปรับผิวให้เรียบสม่ำเสมอกัน และรอให้ปูนที่ฉาบแห้งสนิท จึงทำการฉาบด้วย M650F

การใช้งาน

 • ผสมปูนฉาบ M650F กับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 8 ลิตร โดยเติมน้ำทีละน้อยแล้วปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จึงนำไปใช้งานต่อไป
 • ฉาบรีดปูน M650F ด้วยเกรียงขัดมัน โดยฉาบรีดติดผนัง ทีละชั้น เมื่อปูนแห้งหมาด ให้ฉาบรีดทับด้วยวิธีเดียวกัน จนได้ความหนาตามที่ต้องการ (ประมาณ 5-3.0 มม.)
 • ก่อนการทาสีสามารถใช้กระดาษทรายละเอียด ลูบตกแต่ง หรือปรับระดับผิวให้สม่ำเสมอด้วยเกรียงขัดมัน เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียนเพิ่มขึ้นได้ ก่อนทาทับหน้าด้วยสีจริง
 • การทำผนังลอฟท์ สามารถรีดปั่นด้วยเกรียงเหล็กให้ได้ผิวมันวาวได้ ก่อนทาทับด้วยสีเคลือบใส เพื่อปกป้องการยึดเกาะจากฝุ่นได้ดี

 

ปริมาณการใช้งานและรายละเอียดการใช้งาน

ความหนาของการฉาบ

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน 20 กก.

ปริมาณปูนที่ใช้ ต่อ 1 ตร.ม.

0.5-3.0 มม.

20 ตร.ม.

1.0 kg.

 


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M100  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก. 1776-2560 (ฉาบละเอียด)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวผนังทั่วไป ที่ต้องการความประณีตสวยงามเนื้องานที่ได้จะมีความสวยเรียบเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2560 (ฉาบละเอียด)

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดและราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M100 กับน้ำสะอาด 3:1 โดยปริมาตร
 3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

10

2.88  ตร.ม.

17  ก.ก.

15

2.16  ตร.ม.

23  ก.ก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบสำเร็จรูปทีพีไอ M200

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก. 1776-2560 (มอตาร์สำหรับฉาบ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 (มอร์ตาร์สำหรับฉาบ)

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2560
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดและราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M200 กับน้ำสะอาด 3.5:1 โดยปริมาตร
 3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

10

2.88  ตร.ม.

17  ก.ก.

15

2.16  ตร.ม.

23  ก.ก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบสำเร็จรูปทีพีไอ M209  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก.1776-2542 (มอร์ต้าร์สำหรับฉาบ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดและราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M209 กับน้ำสะอาด 3.5:1 โดยปริมาตร
 3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

10

2.88  ตร.ม.

17  ก.ก.

15

2.16  ตร.ม.

23  ก.ก.

 


>> โบรชัวร์ <<

   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานและเหมาะในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง ฯลฯ นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อยไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่ อาคาร จึงเหมาะสม ที่จะใช้ในงานก่อและฉาบได้ดี

 

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550

ปูนซีเมนต์ทีพีไอ (สีเขียว)
(TYPICAL AVERAGE VALUES)

1. ความละเอียด (Fineness) 

พื้นผิวจำเพาะ (Specific Surface)  

ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบด้วย แอร์เพอมีอะบิลิตี 

(Air Permeability Test Blaine) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม

ต่ำสุด

3200

4000

2. ความอยู่ตัว (Soundness)

การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟว์ (Autoclave Expansion)

สูงสุดร้อยละ

0.8

0.01

3. ระยะเวลาการก่อตัว (Time of Setting)

ทดสอบแบบไวเดต (Vicat Test)

ไม่น้อยกว่า-นาที

45

120

4. ปริมาณอากาศในมอร์ต้า (Air Content of Mortar)โดยปริมาตร

สูงกว่าร้อยละ

12

7.0

5. แรงอัด (Compressive Strength)

กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร

 

 

 

     1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ

ต่ำสุด

75

120

     1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ

ต่ำสุด

120

180

6. การก่อตัวผิดปกติ (False Set) ระยะจมสุดท้าย 

(Final Penetration)

ต่ำสุดร้อยละ

50

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Download โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ สูตรพิเศษเหนือกว่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ทั่วไป ฉาบลื่น ก่อง่ายแข็งแกร่ง เหมาะกับงานฉาบ / ก่อ งานเทโครงสร้างขนาดเล็ก งานผลิตท่อระบายน้ำ งานทางเท้า หรืองานตกแต่ง เป็นต้น ผลงานที่ได้มีความแข็งแกร่ง สวยเรียบเนียน ทนทาน ไม่แตกร้าวหลุดหล่อนง่าย

 คุณสมบัติพิเศษของปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์

 • เป็นปูนที่มีการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้มีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณภาพสูงกว่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ทั่วไปมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

 • ปูนทีพไอเขียวซูเปอร์ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ทั่วไป ออกแบบให้สอดคล้องกับประเภทของงาน เช่น งานก่อ มีความเหนียวแน่น งานฉาบลี่นเบาแรง ไม่แตกร้าวหลุดล่อน และมีกำลังอัดที่สูงกว่า

 • ด้วยน้ำหนักปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 40 กก. สามารถใช้งานได้เทียบเท่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CEMENT) ทั่วไป 50 กก. ทำให้ประหยัด และคุ้มค่ายิ่งขึ้น
 • ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 80-2550 มีความสะดวกในการ
 • ขนย้าย เบาแรง ใช้งานง่าย และลดความเหนื่อยล้าในการทำงาน
 • งานก่อ : ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายหยาบ 12 ถัง : น้ำ 4 ถัง
 • งานงานฉาบ : ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายละเอียด 12 ถัง : น้ำ 4.5 ถัง
 • งานเทคอนกรีตทั่วไป : ปูนทีพีไอเขียวซูเปอร์ 1 ถุง : ทรายหยาบ 10 ถัง : หิน 20 ถัง : น้ำ 4.5 ถัง

คำแนะนำทั่วไป

 • ก่อนการใช้งานต้องมีขั้นตอนการเตรียมงานที่ถูกวิธี
 • หลังการทำงาน ผนังหรือโครงสร้าง ควรได้รับการบ่มตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ปูนฯภายหลังการผสม ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
 • ในขณะผสม หรือทำงาน ควรใส่เสื้อผ้าปกปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันผิวหนังสัมผัสกับปูนโดยตรง
 • การกองเก็บถุงปูนฯในที่แห้ง ควรใช้วัสดุกันความชื้นคลุมรอบกองปูนฯ

 


Download โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

เป็นนวัตกรรมใหม่ในยุค 4.0 ผลิตปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานก่อ ฉาบ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน Masonry Cement ASTM C 91 Type N

ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ ( สูตรใหม่) เป็นปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ และงานฉาบ ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบ ในเนื้อปูนมีความเหมาะสมของสัดส่วนระหว่าง ปูนซีเมนต์กับสารเคมีคุณภาพพิเศษสำหรับงานก่อและงานฉาบ   ทำให้เนื้อปูนสามารถไหลลื่นได้ดีขึ้น เนื้อปูนเหนียวและลื่นมาก ให้การยึดเกาะที่ดี เนื้อปูนฉาบมีการอุ้มน้ำสูง ป้องกันการแตกร้าวได้ดี ไม่หลุดล่อน คงทนถาวร ทำงานง่าย เบาแรง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาที่พบจากการใช้ปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป

คำแนะนำทั่วไป

๐ การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการฉาบหรือก่ออิฐที่จะทำการก่อ ควรรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อป้องกันอิฐดูดน้ำ

๐ ใช้ฉาบได้ทั้งผนังอิฐมอญและคอนกรีตบล็อค ในงานฉาบผิวคอนกรีตต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ

๐ ขณะก่อแล้วเสร็จ ก่อนฉาบควรทิ้งผนังก่อให้แห้งและแข็งแรง เพื่อป้องกันผนังแตกร้าว เนื่องจากผนังทรุดตัวหลังการฉาบ

๐ ภายหลังการฉาบเสร็จ เมื่อผนังแห้งดีแล้ว ควรบ่มด้วยน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผนังแข็งแรงและลดการแตกร้าว

๐ ถุงปูนแบบใหม่สามารถกันความชื้น ยืดอายุการกองเก็บได้นานขึ้น

๐ การเก็บรักษาปูนฯ ควรเก็บในที่แห้งและไม่เปียกชื้น โดยมีวัสดุปกปิดกันความชื้นได้ดี กรณีปูนฉีกถุงแล้ว หรือถุงแตกควรนำไปใช้งานให้หมดภายใน 1-2 วัน

 

วิธีการใช้งาน

งานฉาบ

งานก่อ

๐ ผสมปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียด       3 ส่วน หรือปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง ผสมกับทรายละเอียด (12 ถังปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมให้เข้ากันดี และที่สำคัญไม่ต้องเติมน้ำยาผสมช่วยฉาบ แล้วจึงนำไปใช้ฉาบตามขั้นตอนการฉาบ

๐ พื้นที่การใช้งาน ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง สามารถฉาบที่ความหนา 1 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 8 ตารางเมตร

๐ ผสมปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ       2.5 ส่วน หรือปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง ต่อทรายหยาบ    (10-11 ถังปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมจนเข้ากันดี แล้วจึงนำไปก่อตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

๐ พื้นที่การใช้งาน สำหรับอิฐแดง(อิฐมอญ) ก่อที่ความหนา ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร จะได้พื้นที่ 2.6-3 ตารางเมตร สำหรับอิฐบล๊อค 5 ตารางเมตร
>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com