Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ได้ในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2562

มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ วงกบ และประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ ภายในบูธยังมีการจัดแสดงผลิตอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ดิจิตอลบอร์ด กระเบื้องหลังคา ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ สีนาโนซูเปอร์อาร์มเมอร์ทีพีไอ และมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิค ซึ่งพิเศษภายเฉพาะงานนี้ มีโปรโมชั่น ปุ๋ยน้ำ ซื้อ1แถม1

 

วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษ Mycotoxin ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จากภาควิชาเกสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานผลการตรวจสารพิษ

ภาควิชาเกสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษ Mycotoxin จากตัวอย่าง บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด (TPI Bio Pharmaceutical company Limited)

ตัวอย่าง    Aflatoxin (ppm)   T2-toxin (ppm)  Zearalenone (ppm)
1.ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ 0.015 0.314 0.253
2.ทีพีไอ โปรไบโอติกส์  0.015 0.318 0.270

 

ตัวอย่าง Ochratoxin (ppm) Fumonisins (ppm)
1.ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ 0.018 0.07
2.ทีพีไอ โปรไบโอติกส์  0.007 1.11
     

หมายเหตุ ppm คือ มิลลิกรัม/กิโลกรัม

 

รายงานผลการตรวจสารพิษ

ภาควิชาเกสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษ Mycotoxin จากตัวอย่าง บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด (TPI Polene Bio Organic company Limited)

ตัวอย่าง Aflatoxin (ppm) T2-toxin (ppm) Zearalenone (ppm)
1.ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาวทีพีไอ 0.014  0.031 0.037
2.ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์ 0.017 0.303 0.105
3.ปุ๋ยอินทรีย์ โกร ออแกนิค 0.014 0.354 0.138

 

ตัวอย่าง Ochratoxin (ppm) Fumonisins (ppm)
1.ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาวทีพีไอ 0.018 1.31 
2.ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์ 0.031 0.06
3.ปุ๋ยอินทรีย์ โกร ออแกนิค 0.027 1.34

 

เกณฑ์มาตรฐาน EUROPEAN UNION (EU)

 

 

ผลิตภัณฑ์ TPIPL กลุ่มซินไบโอติกส์

 

 

 

 

 

 

 

 ผลิตภัณฑ์ TPIPL กลุ่ม โปรไบโอติกส์

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ ปุ๋ยเม็ดถ้ำค้างคาว

 

 

ผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

 

 

ผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ ปุ๋ยอินทรีย์ โกร ออแกนิค

 

จบไปแล้วสำหรับ 'การสัมนาและงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าทีพีไอ ประจำปี 2561' ซึ่งปีนี้มาในธีม TPI New World 2018 หวังว่าคุณลูกค้าจะได้รับความประทับใจและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกลงบทความบนเว็บไซต์ alibaba.com ซึ่งเป็น e-commerce ชั้นนำของประเทศจีนและระดับโลก

สามารถอ่านบทความดีๆได้ที่ >>  https://bit.ly/2PyL1Q6

เชิญชมภาพบรรยากาศงาน 'ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561' ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่จังหวัดเชียงใหม่