Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/อิฐมวลเบาทีพีไอ (TPI Block) รุ่นประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์5

อิฐมวลเบาทีพีไอ (TPI Block) รุ่นประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์5

ผลิตภัณฑ์ : อิฐมวลเบาทีพีไอ (TPI Block)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นวัสดุสำหรับก่อผนังภายใน และภายนอกอาคาร โดยมีลักษณะที่ดีแตกต่างจากอิฐมอญทั่วไปโดยมีมวลเบากว่าอิฐทั่วไปที่มีขนาดเดียวกัน โดยมีฟองอากาศเล็กๆแทรกกระจายในเนื้ออิฐอย่างสม่ำเสมอ ทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ มีค่าความต้านทานความร้อนมากกว่า 0.58 ตารางเมตรเคลวินต่อวัตด์ และมีข้อดีต่างจากอิฐมอญทั่วไปคือ

ด้านก่อสร้าง : สามารถใช้งานได้ง่าย วัสดุมีขนาดและมิติที่เที่ยงตรง ทำให้สามารถก่อและฉาบเรียบเนียน และเนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าอิฐทั่วไปที่ขนาดเท่ากัน ทำให้ก่อสร้างได้รวดเร็ว ขนย้ายสะดวก

ด้านคุณภาพชีวิต : ประหยัดพลังงานเนื่องจากสามารถลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกสู่ ภายในอาคารได้ ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร และระหว่างผนังกั้นห้อง เพิ่มพื้นที่ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อการสึกกร่อนและทนต่อสภาวะอากาศทุกฤดูกาล

ขอบเขตการใช้งาน ใช้ก่อผนังภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับใช้ก่อผนังด้วยวิธีก่อบาง

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
  • ปูนสุก เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 319 เล่ม 1
  • ทรายคุณภาพสูงบดละเอียด ขนาดเล็กกว่า 0.125 มิลลิเมตร
  • ยิปซัมบดละเอียด
  • สารทำให้เกิดฟองคุณภาพสูง ทำให้เกิดฟองอากาศสม่ำเสมอ และไม่ต่อเนื่องกันในเนื้อวัสดุ

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางกายภาพ

เกณฑ์มาตรฐาน

ความหนาแน่นแห้ง (Bulk Density)

0.49-0.55 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

ค่าความต้านทานความร้อน

มากกว่า 0.58 ตารางเมตรเคลวินต่อวัตต์

อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว

ไม่เกินร้อยละ 0.05

ความต้านทานแรงอัด

ไม่ต่ำกว่า 2 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

อัตราการดูดกลืนน้ำ

ไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อลูกศก์เมตร

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

                อิฐมวลเบาทีพีไอ สามารถใช้งานร่วมกับปูนก่อ-ฉาบ สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

ปูนก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M310 : ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรงทนทาน

วิธีการผสม

  1. ผสมปูนก่อกับน้ำสะอาด 2.6:1 โดยปริมาตร ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว ใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา ทาบางๆเพียงชั้นละ 3-5 มม.
  2. ปูนก่อ 1 ถุง (50 กก.) สามารถใช้ก่อบล็อคมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.

ข้อดี : สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าอิฐมอญ 3 เท่า ประหยัดแรงงาน และสถานที่ทำงานสะอาดสามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ

ปูนฉาบบล็อคมวลเบาทีพีไอ M210 : ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีส่วนผสมของสารอุ้มน้ำคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดร่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการผสม

  1. ผสมปูนก่อกับน้ำสะอาด 3.6:1 โดยปริมาตร ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกั้น และนำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป หรือใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูน (Mortar machine) โดยสามารถฉาบได้บางเพียง 1.0-1.5 ซม.
  2. โดยปูนฉาบ 1 ถุง (50 กก.) สามารถฉาบได้พื้นที่ 2.16-2.88 ตร.ม.

ข้อดี : ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บกอง ผสมใช้งานง่ายและสะดวก มีการควบคุมมาตรฐานที่ดีจากผู้ผลิตซึ่งได้ผ่านการทดสอบร่วมกับผู้ผลิตอิฐมวลเบาชั้นนำมาแล้ว

การกองเก็บ : เก็บคอนกรีตมวลเบาไว้ในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีการป้องกันความชื้นไม่ให้เข้าถึงคอนกรีตมวลเบา ควรเก็บคอนกรีตมวลเบาให้สามารถนำคอนกรีตมวลเบารุ่นที่มาก่อนไปใช้ได้ก่อน