Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งาน DIY/กาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ (M509)

กาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ (M509)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  กาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ (M509)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันได้ มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร  ใช้ได้กับกระเบื้องดินเผา กระเบื้องคอนกรีต หินอ่อนหรือ หินแกรนิต  สามารถปูบนพื้นผิวคอนกรีตมันและปูสระว่ายน้ำได้   

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15
  • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
  • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูง

งานปูกระเบื้อง :

             วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

  1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง กรณีพื้นหรือผนังไม่ได้แนวระดับ ต้องทำการฉาบหรือเทปูนเพื่อปรับให้ได้ระดับก่อนการปูกระเบื้อง
  2. ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง(20ก.ก.) ต่อน้ำ 5 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  3. ปาดปูนกาวบนพื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o กับพื้นผิว
  4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
  5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.

 

ปริมาณการใช้งานปูกระเบื้อง:

ความหนาของปูน  (มม.)

พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน 20 กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ตร.ม.

5

8-9 ตร.ม.

3 กก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com