Banner_Fertilizer
You are here:Home/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สำหรับพืช/ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

จากอินทรีย์วัตถุคุณภาพสูง ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยได้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว ทีพีไอ ที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลัก (N,P,K), ธาตุอาหารรอง (Ca,Mg) และธาตุอาหารเสริม (Cu,Zn,B) เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด พร้อมทั้งมีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสภาพดินทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่ 98/2555)


โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com