Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และกรมศิลปากร จัดการประกวดศิลปะปูนปั่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และกรมศิลปากร จัดการประกวดศิลปะปูนปั่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ที่สนใจ ทั้งระดับประชาชน และระดับเยาวชน

เปิดรับสมัคร 28-30 พฤศจิกายน 2561

แข่งขันจริง 1-5 พฤษภาคม 2562

ขอรับใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  โทร 0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12636

- วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร 0-2623-8790-6 ต่อ 6100

- อาจารย์สมยศ คำแสง : 081-6288979

- อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง : 081-9096419

- อาจารย์อภิศักดิ์ วัฒิวรรณผล : 087-5291467

- Facebook : การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย