Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งาน DIY/ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ (M680) (Water Plug Cement)

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ (M680) (Water Plug Cement)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

Mixed Hydraulic Cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเร็วมาก สามารถเซ็ตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาที ใช้สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมของน้ำ ผนังคอนกรีต สระว่ายน้ำ สามารถซ่อมได้ขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็ว เช่น งานซ่อมทางเดิน ผนังคอนกรีต หรือใช้สำหรับงานยึดสลัก หรือน็อตให้ฝังติดในเนื้อคอนกรีต เป็นต้น

วิธีการใช้ Water Plug Cement
 • กรณีซ่อมแซมรอยรั่ว 
  ขณะน้ำกำลังไหล ให้กำปูนที่ผสมเสร็จแล้วไว้ในอุ้งมือ เมื่อรู้สึกว่าปูนเริ่มเซ็ตตัว ให้อุดปูนเข้าไปในรอยรั่ว กดทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที จากนั้นตกแต่งผิวงานให้เรียบร้อย

 • กรณีซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีต 
  ให้ใช้เกรียงปาดปูนไปยังรอยแตกร้าวของคอนกรีต แล้วทำการตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัว และควรมีการบ่มโดยใช้น้ำพรม หรือใช้ผ้าเปียกวางทับไว้อย่างน้อยประมาณ 3 ชม.

 • กรณีงานยึดสลัก หนือน็อตในเนื้อคอนกรีต 
  เมื่อตกแต่งรูที่จะฝังสลัก หรือน็อตเสร็จแล้ว ควรให้มีระยะช่องว่างสลัก หรือน็อตกับเนื้อคอนกรีตอย่างน้อย 1 ซม. จากนั้นอุดปูนที่ผสมแล้วลงไปให้เต็มช่องโดยใช้เกรียงอุดให้แน่น  โดยพยายามทำให้เรียบร้อยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัว

ขั้นตอนการทำงาน
 • สกัดตกแต่งผิวงานที่จะซ่อมให้เรียบ ขจัดเม็ดหิน เศษปูนที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด ควรให้เป็นร่องบากอย่างน้อย 1 ซม. ทำความสะอาดด้วยน้ำ ให้ผิวงานอิ่มตัวก่อนซ่อม
 • ผสมปูนกับน้ำสะอาดโดยใช้อัตราส่วน 4 : 1
 • ผสมให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว ให้มีปริมาตรพอที่จะทำงานภายใน 3 นาที ปูนที่ผสมไว้แข็งตัวแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก
ข้อมูลทางเทคนิค   
 • การผสม  ผสมปูนกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน 4 : 1
 • น้ำหนักบรรจุ 1  กก.
* หมายเหตุ :  Water Plug 1 กก. เมื่อผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด มีปริมาตร 500 ลบ.ซม.

โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com