Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีสำหรับงานวิจิตรศิลป์/สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP901 สีทีพีไอวิจิตร

สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP901 สีทีพีไอวิจิตร

เป็นสีเคลือบสูตรน้ำแบบเข้มข้นชนิดมีสีพร้อมใช้งาน ทาด้วยพู่กันแปรงหรือลูกกลิ้ง สำหรับงาน วิจิตรศิลป์ สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ โดยทาทับบนสี TPI Super Armour Nano Paint NP900 สีทารองพื้นงานจิตรศิลป์ หลังจากแห้งสนิท เพื่อเพิ่มความสวยงามแก่ชิ้นงาน 

ขอบเขตการใช้งาน
 • ใช้เป็นสีสำหรับงานวิจิตรทาบนรองพื้นสำหรับงานวิจิตรศิลป์ที่แห้งแล้ว  ใช้ได้ทั้งภายนอกและ 
  ภายในอาคาร  สามารถทาบนพื้นผิวไม้ทั่วไปได้ 

วิธีการใช้งาน
การเตรียมผิวผนัง
 • เตรียมผนังและทาสี สีนาโน ซูเปอร์  อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP901 สีทีพีไอวิจิตร ตามวิธีการที่กำหนดใน NP900 สีทารองพื้นงานวิจิตรศิลป์

   

การใช้งาน
 • คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม หากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน สามารถเติมน้ำได้
 • ให้ใช้พู่กัน แปรงหรือลูกกลิ้งทาประมาณ 1 ชั้น ทับบนสีทารองพื้นงานวิจิตรศิลป์ NP900 หลังจากแห้งสนิทแล้ว
หมายเหตุ
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นสีได้ โดยวิธีการใช้งานปรับให้สอดคล้องกับเครื่องพ่นสีแต่ละแบบ
ปริมาณการใช้งาน
 • ขนาดบรรจุ : 250 ml,500 ml, 1L

ระยะเวลาการแห้งตัว

แห้งที่ผิว

แห้งทาทับได้

20-30 นาที

1-2 ชั่วโมง

 • You didn't pass the NoCaptcha verification.

ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com