Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวชม "งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

เชิญเที่ยวชม "งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม นอกจากนี้ทีพีไอได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ผู้ร่วมงาน สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือทีพีไอ ราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น "กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคสำหรับพืชและสัตว์", "ผลิตภัณฑ์ทีพีไอดิจิตอลบอร์ด", "กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์", "กระเบื้องหลังคาคอนกรีต", "ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป D.I.Y", และ "สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ"

----------------------------------------------------------------------------------------

แวะชมและเลือกซื้อ ณ บูธแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพทีพีไออยู่ตรงข้ามพระธาตุฯ ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดพระธาตุพนมฯ ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpipolene.co.th/th/news/annoucement#sigFreeId0c34e637e2

งานเกษตรแฟร์ 2561: ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0”

งานเกษตรแฟร์ 2561: ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” ทีพีไอนำทัพกระบวนสินค้าคุณภาพร่วมงานมากมาย อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคสำหรับพืชและสัตว์ ดังนี้

- The Best Bio-Organic Fertilizer

- The Best Wood Vinegar for Organic Plantations

- The Best Soil Improver for Organic Plantations

- The Best Soil and Water Improver for Organic Farms

- The Best Minerals for Organic Livestock Farm

- The Best Synbiotic Supplement for Organic Hoofed Animal Farms

และสินค้ากลุ่มสุขอนามัยชีวภาพ เช่น สบู่เหลวออแกนิค รวมถึงผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป D.I.Y. เป็นต้น

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

#ซื้อเลย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือทีพีไอ ณ บูธหมายเลข A12 โซน A หน้าศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 - 20.00 น.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpipolene.co.th/th/news/annoucement#sigFreeIdd979773757

 

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัด “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร

ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ชนะการประกวดปูนปั้นยอดเยี่ยมครั้งนี้ทั้ง 4 ประเภท ในหัวข้อ “คำสอนของพ่อหลวง” ได้แก่

ประเภทที่ 1 ปั้นปูนสด เรื่อง พระสุธนมโนราห์ ผลงานของ ทศพล พันธุ์สำลี

ประเภทที่ 2 ปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่อง ความสามัคคีคือพลังของชาติ ผลงานของ ภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง

ประเภทที่ 3 ผลงานสำเร็จรูป เรื่อง ชนเผ่าในสยามประเทศ ผลงานของ พฤกษ์ โตหมื่นไว

ประเภทที่ 4 เยาวชน ปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่อง คำสอนของพ่อหลวง ผลงานของ อานนท์ สุพรรณนอก

 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของผู้เข้าประกวดรวมกว่า 70 ชิ้น สำหรับ “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 -29 มกราคม 2561 เวลา 09.00–16.00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์) ณ ห้องจัดแสดงผลงาน ชั้น 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-6238790-5

 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก World Cement Association (WCA)

World Cement Association (WCA) องค์กรอุตสาหกรรมปูนซีเมต์ระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศอังกฤษ เพื่อดำเนินการและประสานงานกับกลุ่มสมาชิกทั่วโลกให้ทำงานตามมาตราฐานระดับโลกและส่งเสรมพัฒนาอุตาสหกรรมปูนซีเมนต์และปูนเม็ดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  World Cement Association (WCA) อย่างเป็นทางการ วันที่ 28 December 2017

 

Page 1 of 3