Bannner_News
You are here:Home/News/Annoucement/บริษัท ทีพีไอ โพลีนและบริษัทในเครือบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ทีพีไอ โพลีนและบริษัทในเครือบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ทีพีไอ โพลีนและบริษัทในเครือบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันบริจาคเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยในวันนี้ 29 เมษายน 2564 คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และในฐานะรองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ โดยมี รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาลศิริราช เป็นผู้รับมอบสำหรับเวชภัณฑ์และสิ่งของต่างๆ ที่นำไปมอบให้เบื้องต้นมีดังนี้

1.ชุดป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค (PPE) และบู๊ทคลุมเท้า จำนวน 6000  ชุด
2.ไบโอ น็อค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม และวิตามินซี เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อโรค จำนวน  1,000  กระปุก

3.ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อโรค  Microme  Knox Solution จำนวน 100  แกลลอน
4.น้ำยาบ้วนปาก จำนวน  1,000  ขวด
5.แอลกอฮอล์ชนิดเจล  100  แกลลอน
6. แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ30  แกลลอน
7. อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง  500 กล่อง

รวมมูลค่า 3,644,328 บาท

โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆที่มอบให้ในครั้งนี้ จะช่วยเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานกันอย่างต่อเนื่อง และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น ในการต่อสู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นี้