Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/รายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด/โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะสินค้ากลุ่ม เกษตรออแกนิค ทีพีไอ

ผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิค ตรา ทีพีไอ

หยุดโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยออแกนิคทีพีไอ 

 

โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะสินค้ากลุ่ม เกษตรออแกนิค ทีพีไอ

**ซื้อสารปรับปรุงสภาพดินทีพีไอ สำหรับพืช (pH11 / pH11plus / pH12 / โดโลไมท์500 / หินภูเขาไฟ) ทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 2 ตัน แถมฟรี ** ปุ๋ยฮอร์โมนฮมัคส์ หรือ ปุ๋ยฮอร์โมนโกร ออแกนิค (ทุกสูตร) ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 กระปุก
**ซื้อนาทูเพบ / นาทูอควา / นาทูชิค / ซูเปอร์โดโลไมท์ / เทอร์โบโดโลไมท์ / ไบโอ โดโลไมท์ ทุกขนาด ครบ 2 ตัน แถมฟรี **ซินไบโอติกส์ชนิดน้ำ (ทุกสูตร) ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 กระปุก
**ซื้อนาทูพิกเลท / ไมโครมน็อค ทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 100 กิโลกรัม แถมฟรี **ซินไบโอติกส์ชนิดน้ำ (ทุกสูตร) ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 กระปุก
**ซื้อซินไบโอติกส์ชนิดผง ทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 40 กิโลกรัม แถมฟรี **ซินไบโอติกส์ชนิดน้ำ (ทุกสูตร) ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 กระปุก
**ซื้อปุ๋ยฮอร์โมนฮมัคส์ / ปุ๋ยฮอร์โมนโกร ออแกนิค / น้ำส้มควันไม้ / ไบโอ-ไฮโดรโพนิกส์ ทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับเสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
**ซื้อสารชีวอินทรีย์น้ำทีพีไอ ทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 40 ลิตร รับเสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว

**ซื้อปุ๋ยเม็ด / ผงถ้ำค้างคาวทีพีไอ ครบ 1 ตัน รับเสื้อยืดแขนยาว 2 ตัว
**ซื้อโปรไบโอติกส์ / ซินไบโอติกส์ชนิดน้ำ / ฮิวมัสบ่อกุ้ง / ไบโอแซนสำหรับปศุสัตว์ ทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับเสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
**ซื้อซินไบโอติกส์ สำหรับสุนัข ทุกขนาด ครบ 10 ลิตร รับเสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
**ซื้อไบโอแซน ทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับเสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว

 

ระยะเวลาร่วมรายการ   วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าของแถมจะหมด
หมายเหตุ
- ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้าโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า