Print this page

สารชีวอินทรีย์ บำรุงพืช เพิ่มผลผลิต โกร ออแกนิค

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

สารชีวอินทรีย์  บำรุงพืช เพิ่มผลผลิต โกร ออแกนิค  ตรา ทีพีไอ พีแอล 

  • สูตรใหม่ ได้พัฒนาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง สามารถลดปริมาณน้ำในการผสมลงได้ 4 เท่า จากสูตรเดิม โดยไม่ทำให้ใบไหม้
  • สูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช สกัดจากอินทรีย์ธรรมชาติ
  • หยุดโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ
  • เหมาะสมสำหรับพืชทุกชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ไม้ดอก ไม้ผล เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์

สารชีวอินทรีย์  บำรุงพืช เพิ่มผลผลิต โกร ออแกนิค เป็นสารประกอบอินทรีย์ สำหรับบำรุงและเร่งการเจริญเติบโตของพืช ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากอินทรีย์วัตถุ เช่น เศษพืช สัตว์ ใบไม้ เศษอาหาร ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย 
ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม และกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก, ทองแดง, สังกะสี, โบรอน, โมลิบดินัม, คลอไรด์, แมงกานีส รวมทั้งสารฮิวมิค 
สารชีวอินทรีย์  บำรุงพืช เพิ่มผลผลิต โกรออแกนิค พืชสามารถดูดซึมเข้าทางใบได้และเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีธาตุอาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช 
- กรดอะมิโน สารอินทรีย์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการแบ่งเซลล์ในขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืช 
- ฮอร์โมน ซึ่งเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน 
ปริมาณการใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้
ใช้สารชีวอินทรีย์ โกรออแกนิค 5-10 ลิตร/ไร่ 
- ฉีดพ่นทางใบ ผสมน้ำในอัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นทางใบและลำต้น ทุก 7 วัน 
- ใส่ทางดิน ผสมน้ำในอัตราส่วน 100 ซีซี ต่อน้ำ 5 ลิตร ราดลงดินทุก 15 วัน 
ในกรณีที่สารชีวอินทรีย์ไม่เกาะติดใบพืช เช่น ใบบัว ใบต้นยาง ใบกล้วย ต้องใช้สารจับใบในพืช 
ควรใช้สารชีวอินทรีย์ โกรออแกนิค ชนิดฉีดพ่นทางใบร่วมกับสารชีวอินทรีย์ฮูมิคส์ ชนิดให้ทางดินหรือ ปุ๋ยอินทรีย์  เม็ดถ้ำค้างคาว ทีพีไอ 


ข้อควรระวัง

- ควรใช้ตามอัตราส่วนที่แนะนำ 
- ควรฉีดพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น ในเวลาที่อากาศไม่ร้อน ลมพัดไม่แรง และคาดว่าฝนจะไม่ตก 
- ขณะฉีดพ่น พืชต้องไม่เหี่ยวเฉา 
- ควรเก็บรักษาสารชีวอินทรีย์ในภาชนะปิดสนิทในที่ร่มและแห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 35 oC 
- สารชีวอินทรีย์อาจมีก๊าซเกิดขึ้น ถ้าได้รับความร้อน ควรเปิดด้วยความระมัดระวัง 


ประโยชน์

- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี 
- พืชสามารถใช้ธาตุอาหารทางใบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นสารชีวอินทรีย์ระดับนาโน 
- สร้างความสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ทำให้รากพืชดูดซึมได้มากขึ้น ถ้าใช้ทางดิน 
- ช่วยเพิ่มผลผลิต 
- สารชีวอินทรีย์ โกรออแกนิค ราคาถูก จึงช่วยลดต้นทุน 


สารชีวอินทรีย์ โกรออแกนิค เป็นสารอินทรีย์อยู่ในรูปของเหลว สกัดจากเศษพืช ผัก ใบไม้ เศษอาหาร 
นำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com