Bannner_News
You are here:Home/News/Annoucement/สร้างอนาคต ด้วยนวัตกรรมใหม่ ทีพีไอ นิวนอร์มอล

สร้างอนาคต ด้วยนวัตกรรมใหม่ ทีพีไอ นิวนอร์มอล

เนื่องด้วย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดจัดงานสัมมนา “สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรมใหม่ ทีพีไอนิวนอร์มอล” ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564  ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ซึ่งเป็นการจัดระบบปิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวไวรัสโควิด 19 โดยท่านสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนา ได้ในช่องทางต่างๆ ดังนี้

 

1.ผ่านเว็บไซต์ช่อง “สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ”  http://www.suwannabhumi.tv

2.ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม “สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ”

3.โปรแกรม VDO Conference – WebEx

เนื้อหาการบรรยายจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ทีพีไอที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้สูงสุด  ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาวงการการก่อสร้างไทยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

บริษัทฯ  ใคร่ขอเรียนเชิญท่านลูกค้าผลิตภัณฑ์ทีพีไอเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาดังกล่าว ตามวันและเวลา ข้างต้น ผ่านช่องทางที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ โดยมีลำดับกำหนดการดังนี้

 

กำหนดการงานสัมมนา และถ่ายทอดสด

“สร้างอนาคต ด้วยนวัตกรรมใหม่ ทีพีไอ นิวนอร์มอล”

วันที่ 27  เมษายน 2564

 

  10.00 – 11.00 น.                                บรรยาย หัวข้อ “ ก้าวหน้า พัฒนา ไม่เคยหยุดนิ่ง กับผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปทีพีไอ ” 

  11.00 – 12.00 น.                                บรรยาย หัวข้อ “ รังสรรค์ โลกสวย สดใส ไร้มลพิษ ด้วยผลิตภัณฑ์สีนาโนฯทีพีไอ

  13.00 – 14.00 น.                                บรรยาย หัวข้อ “ ทีพีไอ  ทำชีวิตคุณ ให้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม DIY  

และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ่อมผิวงานคอนกรีต ”

14.00 – 16.00 น.                  บรรยาย หัวข้อ “ นวัตกรรมที่นำคุณ เข้าถึงธรรมชาติ ได้อย่างลงตัว ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์ทดแทนไม้ ทีพีไอ ”