ผลิตภัณฑ์ > น้ำส้มควันไม้ ทีพีไอ
 
 

น้ำส้มควันไม้ Wood Vinegar
สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ    กำจัดเพลี้ย ปลวก แมลงศัตรูพืช
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทีพีไอ ปราศจากสารตกค้าง

น้ำส้มควันไม้ Wood Vinegar  ตรา ทีพีไอ
ตามโครงการ ลดภาวะโลกร้อน
น้ำส้มควันไม้ทีพีไอ ผลิตจากอินทรีย์ธรรมชาติ ใช้ประโยชน์หลากหลายในการเกษตร

*น้ำส้มควันไม้ Premium Gold สูตรไร้กลิ่น*

 • ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ใช้ฉีดพ่นที่ใบหรือที่พื้นรอบๆ ต้นพืช ทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง
 • ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ โดยไม่มีสารตกค้างหรือส่วนผสมของสารเคมีอันตราย
 • ใช้เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการจับใบพืชทำให้ลดการสูญเสียของปุ๋ยหรือสารละลายต่างๆ ที่ฉีดพ่นให้พืช

น้ำส้มควันไม้ ตราทีพีไอ
กำจัดเพลี้ย ปลวก แมลงศัตรูพืช
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย หรือสารที่ฉีดพ่นให้พืชทางใบ สูตรเพิ่มประสิทธิภาพเร่งการเจริญเติบโตของพืชทำให้เพิ่มผลผลิต


อัตราส่วนการใช้งาน ( น้ำส้มควันไม้ทีพีไอ ต่อ น้ำ)

อัตราส่วน

พืช

1 : 100

มันสำปะหลัง  ปาล์มน้ำมันข้าว  ข้าวโพด  อ้อย

1 : 200

พืชทานใบ  ผัก  และไม้ผล

1 : 300

ไม้ดอก    ไม้ประดับ

1 : 300

ใช้เป็นสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย  หรือสารฉีดพ่นให้พืชทางใบ

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่ร่ม
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในขณะที่มีแดดจัดและลมพัดแรง
 • ควรใช้น้ำส้มควันไม้ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทาน
 • ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน หลังเปิดใช้แล้ว

ไร้แมลง พืชงาม ทำกำไร   ถูกใจเกษตรกร

น้ำส้มควันไม้ Wood Vinegar
จากอินทรีย์สารต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย   ด้วยความร้อนเกิดเป็นน้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง  ใช้งานได้หลากหลายในด้านการเกษตร

 • ใช้เป็นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  เช่น ปลวก เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  เพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว หรือใช้เป็นสารขับไล่แมลง
 • ใช้เป็นสารจับใบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารอื่นๆ ที่ฉีดพ่นทางใบ ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารเข้าทางปากใบได้มากขึ้น
 • ช่วยในการจับยึดเกาะสารที่ฉีดพ่น ทำให้ลดการสูญเสียละอองสารละลาย และช่วยแผ่กระจายสารให้ทั่วใบของพืช  หรือผิวของแมลงศัตรูพืช
 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช  โดยเมื่อฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ลงบนใบพืช จะช่วยทำให้ฝุ่นละอองไม่อุดตันปากใบของพืช พืชสังเคราะห์แสงได้เต็มที่จึงเจริญเติบโตได้ดี  ทำให้เพิ่มผลผลิต

 

 
 
 • ใช้ในการป้องกันแมลง
 • กำจัดเพลี้ย ปลวก มด แมลงศัตรูพืช
 • ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์
 • ใช้งานง่าย แค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่น
 • ใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ
 
 

 

น้ำส้มควันไม้ ตรา ทีพีไอ

 
   

 

 
 
 • ไร้สี ไร้กลิ่น คุณภาพสูง
 • ใช้ในการป้องกันแมลง
 • กำจัดเพลี้ย ปลวก มด แมลงศัตรูพืช
 • ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์
 • ใช้งานง่าย แค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่น
 • ใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ

 
 

น้ำส้มควันไม้ พรีเมียม โกล์ด ตรา ทีพีไอ

 
   

ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ
ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

 
 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข