Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/รายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด/ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ รับฟรีเสื้อยืด หรือ ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ

 

“ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ รับฟรีเสื้อยืด หรือ ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ”

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

 1. ซื้อปุ๋ยฮอร์โมนฮมัคส์ / ซื้อปุ๋ยฮอร์โมนโกร ออแกนิค /น้ำส้มควันไม้ / ไบโอ-ไฮโดรโพนิกส์ ทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
 2. ซื้อสารชีวอินทรีย์น้ำทีพีไอทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 40 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
 3. ซื้อปุ๋ยเม็ด / ผงถ้ำค้างคาวทีพีไอ ครบ 1 ตัน รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 2 ตัว
 4. ซื้อโปรไบโอติกส์/ ซินไบโอติกส์ชนิดน้ำ/ ฮิวมัสบ่อกุ้ง/ ไบโอแซนสำหรับปศุสัตว์ทีพีไอ ทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
 5. ซื้อซินไบโอติกส์ สำหรับสุนัขทุกขนาด ครบ 10 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
 6. ซื้อไบโอแซนทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
 7. ซื้อสารปรับปรุงสภาพดินทีพีไอทุกชนิด (pH11/ pH11plus/ pH12/ โดโลไมท์500/ หินภูเขาไฟ/ SILICA+กรดซิลิคอน) ครบ 2 ตัน แถมฟรี ปุ๋ยฮอร์โมนน้ำฮมัคส์ หรือ โกรออแกนิค ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 กระปุก
 8. ซื้อนาทูเพบ/ นาทูอควา / นาทูชิค/ ซูเปอร์โดโลไมท์/ เทอร์โบโดโลไมท์/ ไบโอ โดโลไมท์ ครบ 2 ตัน แถมฟรี ซินไบโอติกส์ ชนิดน้ำ สูตรใดก็ได้ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 กระปุก
 9. ซื้อนาทูพิกเลท / ไมโครมน็อค ครบ 100 กิโลกรัม แถมฟรี ซินไบโอติกส์ชนิดน้ำ สูตรใดก็ได้ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 กระปุก
 10. ซื้อซินไบโอติกส์ชนิดผง ครบ 40 กิโลกรัม  แถมฟรี ซินไบโอติกส์ชนิดน้ำ สูตรใดก็ได้ ขนาด 1 ลิตรจำนวน 1 กระปุก

ระยะเวลาร่วมรายการ

1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าของแถมจะหมด

หมายเหตุ

 1. ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า