Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/เชิญเที่ยวชม "งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

เชิญเที่ยวชม "งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

เชิญเที่ยวชม "งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม นอกจากนี้ทีพีไอได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ผู้ร่วมงาน สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือทีพีไอ ราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น "กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคสำหรับพืชและสัตว์", "ผลิตภัณฑ์ทีพีไอดิจิตอลบอร์ด", "กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์", "กระเบื้องหลังคาคอนกรีต", "ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป D.I.Y", และ "สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ"

----------------------------------------------------------------------------------------

แวะชมและเลือกซื้อ ณ บูธแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพทีพีไออยู่ตรงข้ามพระธาตุฯ ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดพระธาตุพนมฯ ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม