Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัด “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร

ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ชนะการประกวดปูนปั้นยอดเยี่ยมครั้งนี้ทั้ง 4 ประเภท ในหัวข้อ “คำสอนของพ่อหลวง” ได้แก่

ประเภทที่ 1 ปั้นปูนสด เรื่อง พระสุธนมโนราห์ ผลงานของ ทศพล พันธุ์สำลี

ประเภทที่ 2 ปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่อง ความสามัคคีคือพลังของชาติ ผลงานของ ภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง

ประเภทที่ 3 ผลงานสำเร็จรูป เรื่อง ชนเผ่าในสยามประเทศ ผลงานของ พฤกษ์ โตหมื่นไว

ประเภทที่ 4 เยาวชน ปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่อง คำสอนของพ่อหลวง ผลงานของ อานนท์ สุพรรณนอก

 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของผู้เข้าประกวดรวมกว่า 70 ชิ้น สำหรับ “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 -29 มกราคม 2561 เวลา 09.00–16.00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์) ณ ห้องจัดแสดงผลงาน ชั้น 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-6238790-5