ผลิตภัณฑ์ > ปูนซีเมนต์ > ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป ตราทีพีไอ 299


 
 

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่
มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556
และ ASTMC1157 TYPE GU

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้น
งานหล่อคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานคอนกรีตทั่วไป สะพาน ถนน
และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ลดการแตกร้าวและหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างแบบเดิม อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product) เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนกับสังคมไทย

 
 


ราคาขายปลีก (ไม่รวมค่าขนส่ง) : 147.00 บาท


เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (GU)
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
มอก. 2594 - 2556
ตามมาตรฐานASTM C1157TYPE GU
ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ
(TYPICAL AVERAGEVALUE)
1. การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ
(Autoclave expansion)          สูงสุดร้อยละ

0.8

0.8

0.03
2. ระยะเวลาก่อตัว
ทดสอบแบบไวแคต (Vicat Test)
     การก่อตัวระยะสั้น             ไม่น้อยกว่า - นาที
45
45
90
     การก่อตัวระยะปลาย          ไม่น้อยกว่า -นาที
420
420
190
3. ความต้านทานแรงอัด
(compressive Strength)
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร
 
1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ               ต่ำสุด
133
133
240
1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ               ต่ำสุด
204
204
300
1 วันในอากาศชื้น 27 วันในน้ำ              ต่ำสุด
286
286
400
4. การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์  
อายุ 14 วัน                                สูงสุดร้อยละ
0.02
0.02
0.01

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข