AppXimum  เป็น Business Tool ที่จะช่วยท่านทำงานได้จากมือถือ มี Function การประชาสัมพันธ์, TV On Demand ,Learning Mate, AdsUp,และ etc..  สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆ

Download TPI Solution IOS
Download TPI Solution Android
TPI Online Market Facebook TPIPolenePlc Youtube Channel TPI Online Market TPI Shortcut App AppXimum  เป็น Business Tool ที่จะช่วยท่านทำงานได้จากมือถือ มี Function การประชาสัมพันธ์, TV On Demand ,Learning Mate, AdsUp,และ etc..  สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆ
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ (Public Review) (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
ห้องลีลาวดี 79 หมู่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี