ผลิตภัณฑ์ >ปุ๋ยม่วง โกร ออแกนิค
 
 

ปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ตราทีพีไอ พีแอล

 

 
 
 • มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน
 • พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง พืชโตไว
 • ผลผลิตปลอดสารพิษ มีคุณภาพสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 
 

 

ปุ๋ยม่วง
(โกร ออแกนิค ตรา ทีพีไอ)

 
   

 

 
 
 • รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
 • มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน
 • พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง พืชโตไว
 • ผลผลิตปลอดสารพิษ มีคุณภาพสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ผลผลิตส่งขายต่างประเทศได้
 
 

ปุ๋ยม่วง IFOAM
(โกร ออแกนิค ตรา ทีพีไอ)

 
   

ปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ตราทีพีไอ พีแอล
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ 85/2555  จากกรมวิชาการเกษตร

สูตรเร่ง การเจริญเติบโตของพืช สกัดจากอินทรีย์ธรรมชาติ
หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ

ปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ทีพีไอ
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากอินทรียวัตถุ เช่น เศษพืชสัตว์ ใบไม้ เศษอาหาร โดยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ได้ของเหลว สีน้ำตาลดำ ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม และกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก, ทองแดง, สังกะสี, โบรอน, โมลิบดินัม,      คลอไรด์, แมงกานีส รวมทั้งสารฮิวมิค
ปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ทีพีไอ พืชสามารถดูดซึมเข้าทางใบได้ และเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีธาตุอาหาร และสารที่จำเป็นต่อพืช ได้แก่

 • กรดอะมิโน สารอินทรีย์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการแบ่งเซลล์ ในขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืช
 • ฮอร์โมน ซึ่งเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน

ปุ๋ยอินทรีย์ โกร ออแกนิค ทีพีไอ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการการเกษตร และมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เหมาะสมสำหรับพืชทุกชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ไม้ดอก ไม้ผล เป็นต้น

ประโยชน์

 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • สร้างความสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ทำให้รากพืชดูดซึมได้มากขึ้น
 • พืชสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์
 • ช่วยเพิ่มผลผลิต
 • ปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ราคาถูก ช่วยลดต้นทุน

ข้อควรระวัง

 • ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ทีพีไอ ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 35 oC
 • เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทาน

อัตราส่วนการใช้งาน
ผสมปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ทีพีไอ ต่อน้ำ อัตราส่วน  1 : 500 หรือปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ทีพีไอ 0.04 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
ในกรณีที่ปุ๋ยไม่เกาะติดใบ จะต้องใช้สารจับใบในพืช เช่น ใบบัว ใบต้นยาง กล้วย ฯลฯ
วิธีการใช้งาน

 • ฉีดพ่นที่ใบ และลำต้น ทุกๆ 7 วัน

ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน US EPA Part 503 Biosolid Rule
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ตรา ทีพีไอ

 
 
 
 

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ  สูตรพิเศษ  EXTRA

 

 
 
 • กระตุ้นการติดดอกของพืช
 • มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน
 • พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง พืชโตไว
 • ผลผลิตปลอดสารพิษ มีคุณภาพสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • มีธาตุอาหารช่วยในการเร่งให้เกิดดอก

 
 

ปุ๋ยม่วง (สูตรพิเศษ)
สูตร เร่งดอก เพิ่มการติดผล


 
   

 

 
 
 • ช่วยขยายขนาดของผล รสชาติหวาน กรอบ
 • มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน
 • พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง พืชโตไว
 • ผลผลิตปลอดสารพิษ มีคุณภาพสูง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • มีธาตุอาหารส่งเสริมให้พืชมีขนาดผลดีขึ้น รสชาติดีขึ้น
 
 

ปุ๋ยม่วง (สูตรพิเศษ)
สูตรบำรุงผล เพิ่มความหวาน

 
   

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ  สูตรพิเศษ  EXTRA

เพิ่มผลผลิต และคุณภาพการผลิต
เพิ่มคุณภาพชีวิต เกษตรกรไทย

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ  สูตรพิเศษ
            คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก (N,P,K),  ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg), ธาตุอาหารเสริม (Cu, Zn, B) ที่เข้มข้น และฮอร์โมนพืชที่สำคัญ เร่งการติดดอก (Auxin และ Cytokinins) รวมทั้งการบำรุงผล (Gibberllin : GA3)
สำหรับบำรุงพืชให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มการติดดอก ออกผล เพิ่มคุณภาพและรสชาติของผลผลิตให้ดีขึ้น

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรเร่งดอก เพิ่มการติดผล
ปุ๋ยทางดิน ฮูมิคส์  : สูตร เร่งดอก  เพิ่มการติดผล :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร
ปุ๋ยทางใบ โกร ออแกนิค : สูตร เร่งดอก  เพิ่มการติดผล :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร

            ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง จากธรรมชาติ ซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการติดดอก ติดผลของพืช โดยเน้นการเพิ่มธาตุอาหารหลัก (P), ธาตุอาหารรอง (Ca), ธาตุอาหารเสริม (Cu, Zn, B) นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรเร่งดอก เพิ่มการติดผล ใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย สร้างฮอร์โมนพืชที่สำคัญ ได้แก่ (Auxin, Cytokinins) ทำให้การติดดอก และเพิ่มอัตราการติดผลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วิธีการใช้งาน

 • ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ ฮูมิคส์
 • คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน หลังการตัดแต่งกิ่ง
 • ใช้รองพื้นหลุมก่อนปลูกพืช หากเป็นไม้ยืนต้นให้ผสมน้ำรดลงบนดินรอบๆ ต้น ทุก 15 วัน

อัตราส่วนการใช้งาน ใช้ปุ๋ย 3-5 ลิตร ต่อ 1 ไร่ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 200

 • ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ โกร ออแกนิค
 • ฉีดพ่นใบและลำต้น ทุก 15 วัน เพื่อเร่งการออกดอก และเพิ่มการติดผล

อัตราส่วนการใช้งาน ใช้ปุ๋ย 1 ลิตร ต่อ 3 ไร่ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 500
ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรบำรุงผล เร่งความหวาน
ปุ๋ยทางดิน ฮูมิคส์  : สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร
ปุ๋ยทางใบ โกร ออแกนิค : สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ผลิตจากสารอินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้น โดยเน้นการเพิ่มธาตุอาหารหลักที่สำคัญ (K) ธาตุอาหารรอง (Mg) รวมทั้งฮอร์โมนพืช (Gibberllin : GA3) ซึ่งมีส่วนที่สำคัญ ในการบำรุงผลให้สมบูรณ์ ผลใหญ่ ผิวสวยและรสชาติดี
วิธีการใช้งาน

 • ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ ฮูมิคส์
 • ผสมน้ำราดลงบนดิน รอบๆต้นทุก 15 วันหลังติดผลแล้ว

อัตราส่วนการใช้งาน ใช้ปุ๋ย 3-5 ลิตร ต่อ 1 ไร่ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 200

 • ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ โกร ออแกนิค
 • ฉีดพ่นใบ และลำต้น ทุก 15 วัน หลังติดผลแล้ว

อัตราส่วนการใช้งาน ใช้ปุ๋ย 1 ลิตร ต่อ 3 ไร่ โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 500
ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 35๐C
 • ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทานอาหาร

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ สูตรพิเศษ เพิ่มผลผลิต

 • เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ และฮอร์โมนพืช สำหรับช่วงเวลาที่สำคัญ ในการติดดอก ออกผล
 • ทำให้แก้ปัญหาพืชไม่ออกดอก ดอกร่วง
 • เพิ่มอัตราการออกผล และทำให้ติดผลมากขึ้น
 • เพิ่มคุณภาพของผลผลิต ให้ความสมบูรณ์ในการบำรุงผล ทำให้ผลใหญ่ผิวสวย และเพิ่มความหวานทำให้รสชาติดีขึ้น

เกษตรกรไทยมั่นใจ เลือกใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรพิเศษ สูตร เร่งการออกดอก เพิ่มอัตราการติดผล
ปุ๋ยทางดิน ฮูมิคส์  : สูตร เร่งดอก  เพิ่มการติดผล :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร
ปุ๋ยทางใบ โกร ออแกนิค : สูตร เร่งดอก  เพิ่มการติดผล :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร

สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน
ปุ๋ยทางดิน ฮูมิคส์  : สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร
ปุ๋ยทางใบ โกร ออแกนิค : สูตร บำรุงผล เร่งความหวาน  :  ใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 500 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ สูตรพิเศษ
หยุดโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิต
ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ

 • คุณภาพมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร

ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ

 
 
 
 

 

 • ปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิคเป็นหัวเชื้อ EM ชนิดหนึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์อย่างดีหลายสายพันธุ์ซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ในห้องทดลองพบว่ามีปริมาณจุลินทรีย์มากกว่าหัวเชื้อ EM ต้นตำรับสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นถึง 3 เท่า ดังตารางด้านล่าง
ตารางสรุปปริมาณจุลินทรีย์ในปุ๋ยอินทรีย์,หัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่ไม่ใช่ของแข็ง (เหลว/น้ำ)

ปุ๋ยอินทรีย์

ปริมาณจุลินทรีย์ (เซลล์ / มิลลิลิตร)

แบคทีเรีย

รา (ยีสต์)

ทั้งหมด

ทั้งหมด        

1.ทีพีไอพีแอล

2.90 x 106

-

2.90 x 106

2,900,000

2.ผลิตภัณฑ์ A

1.00 x 104

-

1.00 x 104

10,000

3.ผลิตภัณฑ์ B

2.21 x 105

15x103

2.21 x 105

221,000

4.อีเอ็ม ต้นตำรับ

1.11 x 106

-

1.11 x 106

1,110,000

ตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยออแกนิค ทีพีไอ

 
คุณประวิทย์ พุ่มครา อดีตข้าราชการเกษตรอำเภอ

ปุ๋ยโกร ออแกนิค
ใช้การฉีดพ่นทางใบอัตราส่วน ผสมน้ำ 1:1000 ให้ปุ๋ยทีพีไอทุกครั้งหลังจากมีการแต่งกิ่ง

ปุ๋ยฮูมิคส์
จะให้ผ่านระบบสปริงเกอร์โดยปล่อยไปพร้อมกับน้ำ
อัตราส่วน 1ลิตร/ไร่ ผสมน้ำ 1: 200 โดยให้ปุ๋ยทีพีไอ ทุกช่วง ตั้งแต่ปรับปรุงดิน, ก่อนติดผล, หลังติดผล, หลังเก็บผลผลิต ใส่ทุก 15 วัน

วิดิโอสัมภาษณ์ คุณธวัชชัย ปัญญา จ. สระบุรี

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Download Brochure

Download อัตราการใส่ปุ๋ยในพืช

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ 85/2555
จากกรมวิชาการเกษตร

สูตรเร่ง การเจริญเติบโตของพืช สกัดจากอินทรีย์ธรรมชาติ

ผ่านการฆ่าเชื้อโรค 80 oC ด้วยอุณหภูมิสูง


ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ
ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

 

 
 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข